ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Greek entrance exams)
Οι εισαγωγικές εξετάσεις στα Ελληνικά βασίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ όπως αυτό καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Τα γραπτά που επισυνάπτεται, αποτελούν δείγμα του επιπέδου που αναμένεται να κατέχουν τα παιδιά και δεν είναι δεσμευτικά σε σχέση με τη δομή, τη μορφή και το περιεχόμενο.
ΥΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
Για την εξέταση αυτή απαιτείται από τους μαθητές να κατέχουν σε άριστο επίπεδο την ύλη της ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ, όπως και του ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ που διδάχτηκαν σ' όλες τις τάξεις του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.
            Τα δύο αυτά θέματα μπορούν να εξεταστούν μέσα από ανεξάρτητες ασκήσεις ή μέσα από κείμενα στα οποία θα αντιστοιχούν σχετικές ερωτήσεις. Θα πρέπει να τονιστεί πως η ικανότητα της ορθής χρήσης της Γραμματικής και του Συντακτικού ελέγχεται και αξιολογείται και μέσα από τις μικρές ή μεγαλύτερες απαντήσεις τις οποίες θα πρέπει να δώσει ο μαθητής/η μαθήτρια, όπως και με τη συμπλήρωση κενών ή την επιλογή της σωστής απάντησης (ασκήσεις πολλαπλής επιλογής).
            Η εξέταση μπορεί να περιλαμβάνει  κείμενα πεζά ή και ποιητικά  από λογοτεχνικά βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά ή άλλες πηγές ή έντυπα (π.χ. διαδίχτυο). Σκοπός είναι να διαγνωστούν οι γνώσεις των βασικών δομών της γλώσσας, αλλά και η κατανόηση γενικότερων ή επιμέρους θεμάτων, η ικανότητα των υποψηφίων να εξαγάγουν συμπεράσματα, να δίνουν μια δική τους κριτική, να εντοπίζουν αντίθετα, συνώνυμα, παράγωγα λέξεων, να καθορίζουν το ύφος ενός κειμένου, να χαρακτηρίζουν πρόσωπα ή καταστάσεις κλπ.
Επιπλέον, σκοπός του εξεταστικού δοκιμίου είναι να ελέγξει την ικανότητα των μαθητών στην παραγωγή γραπτού λόγου μέσα από ασκήσεις σύντομης ανάπτυξης αλλά και εκτενούς λόγου. Υπάρχει το ενδεχόμενο να ζητηθεί από τους υποψήφιους μαθητές να αναπτύξουν ένα θέμα (περιγραφή/ αφήγηση/ επιχειρηματολογία) παρουσιάζοντας καλή χρήση του σχετικού με το θέμα λεξιλογίου και ακολουθώντας σωστή σύνταξη και δομή.
Σημαντική παράμετρο στην αξιολόγηση των μαθητών αποτελεί η ικανότητά τους να ακολουθήσουν τις οδηγίες των ασκήσεων.
 
Τονίζεται ότι η Αγγλική Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να εξετάζει γνώσεις και ικανότητες των υποψηφίων με όποιο τρόπο θεωρεί κατάλληλο κάθε φορά.
 
Μπορείτε να δείτε τα γραπτά προηγούμενων χρόνων και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη του τμήματος Ελληνικών, κ. Χριστίνα Ιωακειμίδου (22799339) σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία.


The Greek Diagnostic Test (Year 1 and Mid-Entry students)
 
Students who enter the school in Year 1 based on their results in English and Maths Exams follow a similar syllabus to the Greek mainstream but at a different pace. To assess their Greek language background and be able to allocate them into groups, these students are asked to sit the Greek diagnostic test. This test is similar to the Greek Entrance exam and it includes a continuous writing task, a text for understanding and comprehension as well as tasks related to the usage of the language. 
 
The Greek Department aims to offer continuous support to these students and evaluates their progress throughout the academic year. At the end of each academic year, a panel of teachers, the Head of Department, the Coordinator of teaching Greek as a Second/Foreign Language and a Senior teacher meet to assess the individual progress of students and decide whether they can be promoted to the mainstream class or should remain in their group for further development. The School policy about the teaching of Greek as a second/foreign language is provided to the students and their parents along with the results of the diagnostic test. 
 
In the case of Mid-Programme entry students who enter the School based on their results in English and Math Exams, these are also required to take the Greek Mid-Programme entry diagnostic test to assess their proficiency and place them in the most appropriate group. They will be placed either in the Greek mainstream or in one of the Non- Native speakers groups. 
 
We should clarify that there are usually two groups of Non-Native speaker students for each year group, one for the more advanced and one for the less advanced students. At the end of each academic year, the progress of these students is evaluated and the same policy as mentioned above is followed. Both the teachers as well as the Coordinator of Teaching Greek as a Second/Foreign language, or the Head of Department contact the parents regularly to monitor the students' progress.  The external exams that Non-Native speakers take vary, according to their level of achievement.
  
Please see the links to past papers below which we trust are helpful. If you have any further queries please do not hesitate to contact the Head of Greek, Ms Christina Ioakimidou, ext 339. 

Entrance Exams - Greek Past Papers
 
2018 Greek 2019 Greek 2020 Greek 2021 Greek    

  
​Entrance Exams - Diagnostic Greek Past Papers
Mid-Programme Entry - Diagnostic Greek Past Papers
 
Year 2  Year 3 Year 4
2017 Greek Diagnostic 2017 Greek Diagnostic 2017 Greek Diagnostic
2018 Greek Diagnostic 2018 Greek Diagnostic 2018 Greek Diagnostic
2020 Greek Diagnositc 2020 Greek Diagnositc 2020 Greek Diagnositc
2021 Greek Diagnostic 2021 Greek Diagnostic 2021 Greek Diagnostic
.
Follow on Social Media