Staff

English Department
Ms Emily Papandreou (HoD) EMP Emily.Papandreou@englishschool.ac.cy
Ms Shura Economou (HoY) ECO Shura.Economou-Giammanco@englishschool.ac.cy
Ms Victoria Ioannou VIO Victoria.Ioannou@englishschool.ac.cy
Mr Demos Kaoullas DKA Demos.Kaoullas@englishschool.ac.cy
Dr Selma Karayalcin SKA Selma.Karayalcin@englishshchool.ac.cy
Ms Lena Kasiou (Drama teacher) LEK Lena.Kasiou@englishschool.ac.cy
Ms Anna Melis AME Anna.Melis@englishschool.ac.cy
Ms Ursula Pantelides (Senior Assistant Head) UPA Ursula.Pantelides@englishschool.ac.cy
Ms Maria Papagapiou MAP Maria.Papagapiou@englishschool.ac.cy
Ms Christina Papadopoulos CPA Christina.Papadopoulos@englishschool.ac.cy
Ms Emily Protopapa PRO Emily.Protopapa@englishschool.ac.cy
Ms Katerina Ralli KAR Katerina.Ralli@englishschool.ac.cy
Ms Rosalind Scourti RSC Rosalind.Scourti@englishschool.ac.cy
.
Follow on Social Media