Another win recorded by our Senior Girls Volleyball team!

06 Dec. 2017

Senior Girls Volleyball Team - in action 30th November 2017
Senior Girls Volleyball Team - in action 30th November 2017
Share this article:
Rate this article:
Category:

Our Senior Girl Volleyball team was on the 30th November at the Constantinoupoleos Gymnasium for the Nicosia School Volleyball Competition.

Our girls brought the win home with 2-0

Well done to our team and their coaches!

Our team
 

  NAME FORM
1 Georgia Stavrinides 5
2 Aegli Evgeniou 6
3 Eleni Georgiades 5
4 Ioanna Anayiotou 5
5 Vasiliki Karayianni 6
6 Daniela Kefala 6
7 Elia Prokopiou 6
8 Leda Kyrialli 5
9 Chloe Larkou 5
10 Marina Christodoulou 4
11 Elissa Tsadioti 5

 

.
Follow on Social Media